جبر و اختیار
41 بازدید
ناشر: انتشارات مهر امیر المؤمنین (علیه السلام)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جبر و اختیار یکی از مسائل مهم اعتقادی است که از دیرباز اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان آن را مورد بحث و پژوهش قرار داده و کتاب ها درباره آن نگاشته اند. با این حال به نظر می رسد که مباحث و نظرات پیرامون این موضوع عقیدتی دقیق و ظریف در گذر زمان دچار ناراستی ها و انحراف هایی گردیده است، شاید بتوان گفت که این انحراف ها دستاورد قرائت های اشتباه از نصوص دینی و سیاست هایی بوده است که همیشه در صدد جدایی مردم از اهل بیت علیهم السلام و سرچشمه زلال معرفت می باشند. اما باید اذعان نمود علیرغم همه شبهه افکنی ها و کجروی های اعتقادی و اندیشه ای، علما و اندیشمندان متعهد با استناد به تعالیم و روشنگری های ائمه اطهار علیهم السلام، حقیقت را بر همگان آشکار کرده و بر همه تعاریف ناصواب خط بطلان کشیده اند. کتاب حاضر، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون درباره جبر و اختیار، از رهگذر نقد و تحلیل به بررسی موضوع پرداخته و پس از ارائه و تفکیک آرای مختلف در این زمینه، به تبیین و اثبات نظریه اهل بیت علیهم السلام می پردازد. فهرست بعضی از مطالب جبر و اختیار  سخنان جبرگرایان  سخن قائلان به تفویض ادلّۀ جبرگرایان  پاسخ حکما و نقد آن  تجرّد نفس از مادّه  قانون علّیت عامه  پشیمانی و احساس مسئولیت  استدلال بر جبر، با مبدأئیت خداوند سبحان استدلال بر تفویض و نقد آن امر بین الامرین دفع شبهه از حدیث قدسی اختلاف مردم در صفات نفسانی معنای حقیقی بداء کلام نفسی